Privacyverklaring compleet

Volledige Privacyverklaring Snow Leopard Adventures

Aanleiding voor deze privacyverklaring

Snow Leopard Adventures hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Snow Leopard Adventures houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Snow Leopard Adventures zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

ONZE VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT GEGEVENSBESCHERMING

Snow Leopard Adventures begrijpt de maatschappelijke zorg over hoe gegevens kunnen worden opgeslagen, verzonden en gebruikt door bedrijven. We doen er alles aan om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en willen dat u overtuigd bent van de maatregelen die we nemen om uw privacyrechten te waarborgen.

Dit privacybeleid legt uit hoe Snow Leopard Adventures uw persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Tevens leggen we de soorten informatie uit die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarvoor we de gegevens gebruiken en met wie we mogelijk uw persoonlijke informatie delen. We laten u ook weten welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.


HOE KUNT U DIT DOCUMENT GEBRUIKEN

Dit privacybeleid is een uitgebreid document. Bent u het meest geïnteresseerd in de hoofdlijnen? Lees dan de samenvatting van onze privacyverklaring (opent in een nieuw venster).


Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Snow Leopard Adventures verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Gemak voor repeaters

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Snow Leopard Adventures de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Geslacht
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens
 • Paspoortgegevens
 • Contactpersoon
 • Medische info: bijv voedselallergie of informatie waardoor de reiservaring geoptimaliseerd kan worden. We kunnen inspelen op / rekening houden met de informatie die verstrekt is.

 

WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ OVER U VERZAMELEN?

Wij doen ons best om de gegevens die wij over u verzamelen tot het minimum te beperken.

De hoeveelheid gegevens die we verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert. Als u bijvoorbeeld een reis boekt bij ons, vragen we u om meer informatie dan wanneer u alleen een offerte aanvraagt of op onze website surft. We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze gegevens hebben we hieronder samengevat.

Details over u: Uw voor- en achternaam, burgerlijke staat, titel, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, contactpersoon, kamerindeling, eten en andere reisvoorkeuren of dieet-eisen.

Betalingsgegevens: Details over betalingen van en naar u en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt geboekt.

Details over uw boeking bij ons: details zoals waarvandaan u vliegt en waar naartoe, uw boekingsinformatie (inclusief eventuele gegevens van uw medereiziger op de boeking), eventuele verdere reisgegevens indien relevant, details van ervaringen of excursies geboekt via ons, bagage-eisen, upgrade informatie, lounge-bezoeken, stoelvoorkeuren, maaltijdvoorkeuren of -vereisten, details van eventuele speciale assistentie vereist en andere relevante informatie, zodat we u de reis- of andere service kunnen bieden die we met u hebben afgesproken.

Details van uw contactmomenten met ons: informatie over contacten of gesprekken met ons en onze medewerkers, inclusief wanneer u vragen, opmerkingen, klachten of feedback aan ons stuurt.

Uw gebruik van onze systemen en diensten: dit betreft informatie over het gebruik van onze website, telefoongesprekken, sociale media- pagina’s.

Vacatures: Als u solliciteert bij ons, uw cv, werkgeschiedenis, onderwijsgegevens en de functie waarvoor u solliciteert.

Speciale soorten gegevens: in sommige omstandigheden moeten we mogelijk informatie van u verzamelen die als gevoelig wordt beschouwd. Voor deze bijzondere persoonsgegevens geldt dat we deze alleen gebruiken met als doel de uitvoering van de reisovereenkomst. We kunnen bijvoorbeeld verzamelen:

Identificatiedocumenten: voor het vastleggen van de reis zijn aanvullende persoonsgegevens vereist, zoals uw paspoort- of identiteitskaartgegevens, waaronder uw paspoortnummer, het land waar uw paspoort is afgegeven en de vervaldatum. Paspoortgegevens dient voor de aanvraag van (special) trekking/peak permits en op sommige bestemmingen voor. De pasfoto uit het paspoort wordt hier voor gebruikt zodat de reiziger geen extra pasfoto’s mee hoeft te nemen en (waar nodig en mogelijk) reeds voor aankomst de permitaanvraag gedaan/afgerond kan worden.

Gegevens over uw gezondheid. Het doorgeven van uw maaltijdvoorkeur tijdens de vlucht, voedingsbehoeften en medische / lichamelijke aandoeningen is van belang voor het op een verantwoorde wijze uitvoeren van de reis met eventuele aanpassingen door onze reisleider en/of lokale agent. Maaltijd-, dieet- en voedselintolerantie gegevens worden geïnventariseerd zodat we gehoor kunnen geven aan het reserveren van de juiste gewenste maaltijd op vluchten. Daarnaast vragen wij naar deze informatie zodat er geen problemen/misverstanden ontstaan gedurende de – en met betrekking tot onze verplichting v.w.b. – uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen alleen rekening houden met de informatie die ons ter beschikking is gesteld.

We proberen alle gevoelige persoonlijke gegevens die we verzamelen te beperken tot een minimum. Tenzij we een specifieke wettelijke reden hebben om deze informatie te gebruiken, zullen we uw toestemming vragen om deze te verzamelen. Elke medewerker die deze gegevens verwerkt en/of  toegang heeft tot deze gegevens, heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Vastleggen van uw persoonlijke gegevens is nodig voor het volledig en correct uitvoeren van de reisovereenkomst die we met u hebben afgesloten. Indien u die (aanvullende) gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat het contract dat we hebben of met u proberen aan te gaan, uit te voeren. In dit geval moeten we mogelijk de reis of een deel daarvan annuleren. Uiteraard zullen we u op de hoogte stellen als dit het geval is.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Snow Leopard Adventures opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Van max 5jr na meest recente reisovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De gegevens worden bewaard zodat de vele repeaters niet voor elke reis weer dezelfde gegevens dienen te verstrekken.

 

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAAROM?

Afhankelijk van uw contacten met ons, kunnen we op de volgende manieren informatie verzamelen:

Directe contacten: u kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door online (boekings)formulieren in te vullen of per post, telefoon en e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • via de website een reis boekt;
 • een offerte aanvraagt, zich aanmeldt om nieuwsbrieven te ontvangen, of enquêtes
 • op onze website informatie invoert op online formulieren ;
 • ons informatie verstrekt over een ongeval, ziekte of incident dat heeft plaatsgevonden of een ander soort feedback ;
 • solliciteert bij ons via e-mail of via de site;
 • contact opneemt met ons via telefoon, sociale media, nieuws, e-mail, of WhatsApp. Onze contacten met u kunnen worden vastgelegd en gemonitord om de klantenservice, kwaliteitsborging, training, beveiliging en algemene zakelijke doeleinden te verbeteren;

Geautomatiseerde technologieën of interacties

Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: technische data over uw apparatuur, websitegedrag en websitepatronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor verdere details.

Derden of publiek beschikbare bronnen

Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen, zoals hieronder uiteengezet:

 1. a) luchtvaartmaatschappijen, hotelproviders of andere partijen waarmee we samenwerken als u een klacht bij hen indient ;
 2. b) analyseproviders [zoals Google, gevestigd buiten de EU];

 

WAAR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming mogen we persoonlijke gegevens alleen gebruiken als we een reden hebben om dit te doen, zoals:

 • om een contract te vervullen dat we met u hebben of ;
 • wanneer het onze wettelijke plicht is of ;
 • wanneer het in ons legitieme belang (of die van een derde partij) is en uw belang en uw grondrechten deze niet te boven gaan of
 • wanneer u ermee instemt

We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en van welke rechtsgronden wij ons afhankelijk maken. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

 • Om uw boeking bij ons te beheren: We zullen uw gegevens gebruiken om u reisdiensten aan te bieden die u aanvraagt of aanschaft. Dit houdt in het boeken van uw vluchten, accommodaties, het organiseren van rondleidingen, vervoer en autohuur en het verstrekken van uw tickets (op basis van het nakomen van ons contract met u) en het bieden van alle speciale assistentie die u nodig heeft (waar u ons uw toestemming geeft).
 • Om contact met u op te nemen met informatie over uw boekingen en ondersteunende diensten: wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u mededelingen te sturen die betrekking hebben op uw boeking of diensten die u hebt aangevraagd. De informatie die gewoonlijk wordt meegeleverd, zijn: e-mails die reageren op vragen, u toegang geven tot tickets, u op de hoogte houden van wijzigingen in de reisroutes of reageren op klachten die u heeft. Wij doen deze dingen om ons contract met u te vervullen en op basis van onze legitieme zakelijke belangen om u te voorzien van klantenservice.
 • Om u deel te laten nemen aan een enquête: We doen dit om ons contract met u uit te voeren of voor onze reisdiensten waarbij we bestuderen hoe klanten onze diensten gebruiken, deze door te ontwikkelen en onze bedrijfsactiviteiten te laten groeien.
 • Om u marketingcommunicatie te sturen. Wij zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws, aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn of relevant voor u zijn. We doen dit alleen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen of op basis van ons legitieme belang om u van klantenservice te voorzien.
 • Om uw klantervaring te personaliseren en onze service te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens om u een persoonlijkere service te bieden. Dit kan inhouden: het personaliseren van de berichten met voorkeuren die we u sturen (op basis van onze legitieme belangen om u de juiste soorten producten en diensten te presenteren).
 • Om de veiligheid te waarborgen en onze zakelijke belangen te beschermen. In bepaalde omstandigheden gebruiken wij uw informatie om de veiligheid van onze diensten, kantoor en mensen te waarborgen, inclusief het beschermen tegen, onderzoeken en ontmoedigen van fraude, ongeoorloofde of illegale activiteiten, systeemtests, onderhoud en ontwikkeling (op basis van onze legitieme belangen om een veilige en wettige onderneming te exploiteren of waar we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen);
 • Om uw sollicitaties te verwerken. Wij zullen uw informatie gebruiken voor het verwerken van sollicitaties die u bij ons indient, hetzij rechtstreeks, hetzij via een agent (Open sollicitatie of als reactie op een advertentie) (op basis van ons legitiem belang om nieuwe werknemers of aannemers te werven).
 • Om onze website te optimaliseren. Als u onze website gebruikt, zullen wij uw informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op een effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw apparaat, om u toegang te bieden tot onze site op een manier die effectief en gemakkelijk is (op basis van onze legitieme belangen om bedrijfsvoering te doen en een effectieve en handige website te presenteren aan onze websitegebruikers);
 • Gegevensanalyse gebruiken om onze website, producten / services, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren . Dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te sturen.
 • Onderzoek doen. Wij gebruiken uw informatie om geaggregeerd en geanonimiseerd onderzoek uit te voeren over algemene betrokkenheid bij onze diensten en systemen, of als u ervoor kiest om deel te nemen aan klantonderzoeken, consumentengroepen en onderzoek (op basis van onze legitieme belangen om onze producten, diensten en klantenservice te verbeteren); en
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. In bepaalde omstandigheden zullen we uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of dwangbevelen (op basis van onze legitieme belangen om te voldoen aan een wettelijke verplichting).

 


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Snow Leopard Adventures verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Snow Leopard Adventures de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Snow Leopard Adventures opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Nieuwsbrief
Bij aanmelding voor de nieuwsbrief, voegen wij alleen je e-mailadres toe aan onze database, specifiek voor de nieuwsbrief. Deze komt maximaal 1x per maand uit. Dit betreft onze reizen, achtergronden, aanbiedingen en wetenswaardigheden over onze reisbestemmingen. Wij noemen daarin nooit volledige namen van gasten. Aanmelden is alleen toegestaan als iemand tenminste 16jr oud is. Door je aan te melden verklaar je ook dat je 16jr of ouder bent.

Bevestiging inschrijving al jaren de norm.

Sinds 2012 houdt Snow Leopard Adventures al bevestigingsmails bij voor alle aan- en afmeldingen voor de nieuwsbrief. We kunnen inschrijvingsbevestigingen overleggen. Elke nieuwsbrief heeft onderaan een 1-click uitschrijvingsmogelijkheid geboden.

Nieuwsbrief – uitschrijven
Onderaan elke nieuwsbrief staat de mogelijkheid om uit te schrijven. Daarmee worden jouw gegevens automatisch en direct uit de database verwijderd. Dit gaat via het programma Mailchimp (www.mailchimp.com). Je kunt ook een e-mail sturen aan info@snowleopard.nl met het verzoek om je emailadres te laten verwijderen uit dit mailbestand. Zonder opgaaf van reden.


 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de logistieke aspecten van de reis.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen in waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Om u te voorzien van de (reis)diensten en op wettige gronden zoals hierboven beschreven, is het mogelijk dat we uw persoonlijke informatie delen met derden, zoals:

 • Externe leveranciers waarmee wij samenwerken om uw boeking en onze andere diensten aan u te leveren. We kunnen uw informatie delen met partijen zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators, transportbedrijven, aanbieders van excursies, luchthavenautoriteiten, reisleider, verzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, grondafhandelingsbureaus en cruisemaatschappijen.
 • Andere leveranciers waarmee we samenwerken in verband met onze bedrijfsvoering. Wij delen uw informatie met externe leveranciers die wij gebruiken om diensten te verlenen in verband met de beleving/ervaringen die wij u bieden. Dit zijn bedrijven zijn die onze nieuwsbrief versturen, ons boekings- en relatiemanagement systeem, website, serviceproviders en hostingproviders, aanbieders van website analysetools.
 • Luchthavens, immigratie / douane en / of andere overheidsinstanties. Soms moeten we ‘Advance Passenger Information’ over u verstrekken aan grens- of immigratieautoriteiten van het land van uw reisbestemming. Dit is meestal de basisinformatie uit uw paspoort, maar in bepaalde landen kan er wettelijk aanvullende informatie gevraagd worden. We zullen deze informatie verstrekken wanneer we hiertoe verplicht zijn.
 • Kredietreferenties en bureaus voor fraudebestrijding.
 • Rechtbanken of adviseurs. Het is mogelijk dat we uw informatie moeten delen met andere derden (zoals juridische, accountants of andere adviseurs, regelgevende instanties, rechtbanken en overheidsinstanties) om ons in staat te stellen onze wettelijke rechten te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze werknemers te beschermen of wanneer een dergelijke bekendmaking wettelijk is toegestaan of vereist;

Wij eisen van alle externe partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de reisovereenkomst.

WANNEER VERZENDEN WE UW GEGEVENS BUITEN DE EER?

We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) verzenden om:

 • aan uw verzoek te voldoen
 • te voldoen aan een wettelijke plicht
 • samenwerken met onze leveranciers en derde partijen die we gebruiken om onze reizen uit te voeren.

Een groot deel van onze externe derde partijen is gevestigd buiten de EER, dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal leiden tot een overdracht van gegevens buiten de EER. Als we informatie overdragen aan partijen buiten de EER, zullen we ervoor zorgen dat deze een vergelijkbare mate van bescherming krijgen.

Als touroperator bieden we ook reizen aan buiten de EU, welke worden gefaciliteerd en uitgevoerd door lokale partners in de landen van bestemming.

Alleen de strikt noodzakelijk gegevens worden verstrekt zodat de gesloten reisovereenkomst ten uitvoer kan worden gebracht (denk hierbij aan reserveringen voor hotels, vluchten, vervoer, alsmede klim- en/of (special) trekking permits voor een bergtop of regio (op basis van artikel 77 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Klanten zullen geïnformeerd worden in het privacybeleid over de werkwijze. Expliciete toestemming (via opt-in) zal te allen tijde gevraagd worden op contact- en boekingsformulier.

Afgezien van bovenstaande gegevens v.w.b. het kunnen uitvoeren van de reisovereenkomst, worden geen gegevens gedeeld en/of opgeslagen buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) wanneer hij/zij medereiziger is/zijn op een boeking gemaakt door een ouder.

De meerderjarige reiziger die de reisovereenkomst tekent, wordt aangemerkt als aanmelder / hoofdboeker / opdrachtgever en is daarmee aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Er wordt geen correspondentie alleen aan de minderjarige gestuurd, alle correspondentie loopt via de hoofdboeker.


Bewaartermijn

Snow Leopard Adventures bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om aan het doel waarvoor we ze hebben verzameld, te voldoen, ook met het oog op het voldoen aan wettelijke vereisten voor rapportage.

Klantgegevens worden maximaal 5 jaar bij Snow Leopard Adventures elektronisch bewaard. Dat is handig omdat wij regelmatig terugkerende gasten krijgen. Op verzoek wordt deze informatie eerder verwijderd, zowel het papieren als het elektronische dossier. Dit kan direct na afloop van een reis gebeuren. Simpelweg door een verzoek per e-mail aan info@snowleopard.nl. Natuurlijk is het altijd mogelijk om een eerder verleende toestemming toch in te trekken, ook via een e-mail.
Volgens de wet moeten we de basisinformatie over het boeken en onze klanten gedurende zeven jaar bewaren voor juridische aansprakelijkheid en fiscale doeleinden.

Hard copy gegevens/ dossiers worden al versnipperd zodra de benodigde gegevens gedigitaliseerd zijn of ingevoerd.

Alle digitaal opgeslagen gegevens worden vernietigd wanneer:
– wanneer ze niet langer bewaard hoeven te worden omdat doeleinde voor verwerking reeds is verwezenlijkt.
– de bewaartermijn is versteken (we hanteren een termijn van 5 jaar nadat iemand voor het laatst contact heeft gehad / op reis is geweest) als gerechtvaardigd belang om bij ‘repeaters’ (klanten die meerdere keren boeken) niet keer op keer om dezelfde gegevens te moeten vragen.
– en/of wanneer iemand daar telefonisch/mail een verzoek voor heeft ingediend.

 Persoonsgegevens  en correspondentie worden alleen opgeslagen in:
– CRM
– mogelijk persoonlijk klantendossier op de server bij maatwerk offerte
– in boekingsoverzichten welke voor agenten/intern gebruikt worden voor overzicht.

Gegevens kunnen derhalve eenvoudig en compleet worden verwijderd.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in die gevallen kunnen wij deze informatie onbeperkt gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Snow Leopard Adventures van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Alle werknemers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een legitieme zakelijke reden hebben om deze gegevens te verwerken. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen op onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor de behandeling van vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een inbreuk als dit wettelijk verplicht is.

WIFI
Bij Snow Leopard is WIFI te gebruiken. Deze is beveiligd met een wachtwoord. Het is aan een ieder persoonlijk om hier wel of geen gebruik van te maken.

Wij verstrekken persoonlijke gegevens niet aan derden als dit niet strikt noodzakelijk is voor een goede organisatie van de rondreis. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die verzameld (kunnen) worden door derden als u via onze wifi / website en/of social media doorklikt naar een website van derden, zoals diverse social media websites.
En als laatste verkopen wij geen e-mailadressen of andere informatie aan derden.

Google Analytics

Snow Leopard maakt gebruik van Google Analytics conform AVG voorschriften, dat betekent:

 • o Snow Leopard Adventures gebruikt Google Analytics-cookies;
 • o Snow Leopard Adventures heeft een Verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • o Snow Leopard Adventures heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • o Snow Leopard Adventures heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • o Snow Leopard Adventures maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Datalek
Snow Leopard Adventures doet er alles aan om persoonlijke informatie zo goed mogelijk te beschermen. Computers / Laptops zijn beschermd met wachtwoorden en worden continue up-to-date gehouden met anti-virussoftware en firewalls. Indien er een zakelijke laptop buiten gebruik wordt gesteld, worden alle gegevens, documenten en informatie grondig verwijderd en de computer / laptop geheel blanco afgevoerd.

Mocht er toch een datalek geconstateerd worden, zal Snow Leopard Adventures dit direct documenteren, inclusief de gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen. Gezien de kleinschalige organisatie, heeft Snow Leopard Adventures geen aparte functionaris gegevensbescherming aangesteld. Dit valt binnen het aandachtsgebied van de directie, in dit geval, René de Bos.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wat zijn uw rechten?

Wij willen dat u het gevoel heeft dat u controle heeft over uw persoonlijke gegevens. Met dit in gedachten hebben we hieronder de rechten uitgelegd die u heeft met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij van u hebben:

 • Het recht om te worden geïnformeerd over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken. Dit is uiteengezet in dit privacybeleid en we doen ons best om u zoveel mogelijk informatie te verstrekken op het moment dat u ons uw gegevens doorgeeft.
 • Het recht om ons te vragen om informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren.
 • Het recht om ons te vragen om uw informatie niet voor marketingdoeleinden te gebruiken.
 • Het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren of om ons te vragen deze over te dragen aan een andere vergelijkbare organisatie.
 • In bepaalde omstandigheden, het recht om ons te vragen om te stoppen met het gebruiken van informatie over u.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit in Nederland.
 • Het recht om ons te vragen om de verwerking of de informatie die we over u bewaren in bepaalde omstandigheden te beperken of te beëindigen.
 • Het recht om de toestemming die u ons heeft verleend in te trekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.

Gegevens inzien, opvragen, wijzigen
Zodra je interesse toont of een offerte aanvraagt, bijvoorbeeld telefonisch/mail of via de website laat je persoonlijke gegevens achter. Dit zal in eerste instantie een naam en een e-mailadres zijn. Eventueel om hoeveel personen de reis of het verblijf gaat en bij kinderen de leeftijd. Indien het komt tot een definitieve boeking, wijzen wij jou op deze privacyverklaring. Wij gebruiken enkel de persoonlijke gegevens die jij aan ons opgeeft. Wil jij je gegevens inzien, wijzigen, verwijderen of meenemen? Stuur dan een verzoek aan ons per e-mail.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

Algemene bedrijfsinformatie
Snow Leopard Adventures
The Globe Outdoor & Travel Center
Waldorpstraat 15-H, 2521CA Den Haag, Nederland.
Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR

Telefoon kantoor 070-3882867
Mobiel noodnummer: +31 (0)6 – 30 33 10 28

Website: www.snowleopard.nl
E-mail: info@snowleopard.nl

K.v.K. nr 27182115 te Den Haag
BTW nr. NL0616.21.729.B.01


Afronding

Wij hopen hierbij onze werkwijze rondom de privacy van onze reizigers goed toe te lichten. We vragen en bewaren zo min mogelijk persoonlijke gegevens. Willen alleen dát weten wat een prachtvakantie mogelijk maakt. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, horen wij dit vanzelfsprekend heel graag. Onze persoonlijke gegevens die je daarvoor kunt gebruiken, staan hierboven benoemd.
Snow Leopard Adventures

Laatste wijziging: 24 mei 2018

 


Aanmelden Nieuwsbrief!

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe reizen, bijzondere projecten en bijv. extra vertrekdata? We verspreiden met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief.
Meld je hieronder dan eenvoudig aan!